“TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?”


TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ? (u izvorniku: Who Wants to Be a Millionaire? ) licencni je natjecateljski televizijski format kviza znanja Sony Pictures Televisiona u kojem natjecatelj odgovara na pitanja općeg znanja nastojeći, uz pomoć tri džokera, uspješno odgovoriti na 15 pitanja od kojih svako ima četiri ponuđena odgovora. Točnim odgovorom na posljednje, 15. pitanje, osvaja maksimalnu nagradu od milijun kuna.


 1. OPĆE ODREDBE:

“TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?” (u daljnjem tekstu: MILIJUNAŠ) emitirat će se isprva (od jeseni 2019.) jedanput tjedno na prvom programu HTV-a u 20:00 h, u trajanju do 60 minuta.


Pravo nastupa u “MILIJUNAŠU” IMAJU svi državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 (osamnaest) godina i stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, što dokazuju isključivo OSOBNOM ISKAZNICOM.


HRT unaprijed utvrđuje da pravo nastupa u “MILIJUNAŠU” NEMAJU:

 • svi zaposlenici HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE, ni članovi njihovih užih obitelji;
 • svi suradnici PO Zabava HTV-a (koji NISU stalni zaposlenici HRT-a) angažirani na projektu “MILIJUNAŠ”, ni članovi njihovih užih obitelji;
 • svi zaposlenici eventualnih sponzora “MILIJUNAŠA”, ni članovi njihovih užih obitelji;
 • državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 (osamnaest) godina i stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj protiv kojih se vodi ili je u postupku najave proces krivičnog gonjenja prema odredbama odgovarajućih zakona Republike Hrvatske.

(Pod pojmom UŽA OBITELJ smatraju se :RODITELJI, BRAĆA I SESTRE, SUPRUŽNICI, DJECA, POSVOJENA DJECA I UNUCI, kao i svi članovi ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA navedenih bilo STALNIH, bilo STALNIH VANJSKIH i povremenih SURADNIČKIH zaposlenika na projektu “MILIJUNAŠ”, kako je gore pobrojano.)


Za svaku se emisiju “MILIJUNAŠA”, prema unaprijed utvrđenoj proceduri izbora za natjecatelje, bira po 6 (šest) novih potencijalnih kandidata te do najviše 2 (dvije) zamjene (rezerve) potencijalnih kandidata.


 1. PRAVILA IGRE


“Milijunaš” je 60 minutni televizijski kviz show s voditeljem, uz prisustvo publike u studiju. Za svaku se emisiju bira po 6 (šest) natjecatelja i do 2 (dvije) rezerve (koje su obavezne, kao i natjecatelji, prisustvovati svim predradnjama i probama koje prethode snimanju emisije za koju su pozvani). Svatko od pozvanih natjecatelja i rezervi ima pravo o trošku HRT-a sa sobom dovesti jednu osobu u pratnji.


Zbog pandemije koronavirusa i usklađivanja s mjerama Nacionalnog stožera, od svibnja 2020. u svakoj će emisiji biti po 4 (četiri) natjecatelja i emisije će se snimati bez publike u studiju.


Natjecanje u “MILIJUNAŠU” ima DVIJE FAZE:

 • prva je faza IZBORNO NATJECANJE između ŠEST IZABRANIH NATJECATELJA koji se u igri “NAJBRŽI PRST” natječu za ulazak u GLAVNU IGRU,
 • druga je faza GLAVNA IGRA.

 1. Opis izborne igre “Najbrži prst”


U “Najbržem prstu” sudjeluje svih šestero natjecatelja u studiju. Voditelj “Milijunaša” svima postavlja isto pitanje u kojem se od njih traži da poslože četiri elementa određenim redoslijedom.


Primjer pitanja:


Poredajte HRT-ove kvizove počevši s „najstarijim“!:

 1. Upitnik
 2. Kviskoteka
 3. Potjera
 4. Najslabija karika


Šestero natjecatelja na svojim uređajima za davanje odgovora s oznakama a), b), c) i d) otipka redoslijed koji smatra točnim. Nakon isteka vremena za odgovaranje, voditelj najprije daje točan odgovor (redoslijed), koji je u našem primjeru: b), a), d), c).


Zatim se u grafici pojavljuje lista s imenima svih šestero natjecatelja s upisanim (samo) točnim odgovorima i pripadajućim vremenima u kojima su odgovori ponuđeni. Računalo će posebno označiti točan odgovor najbržeg natjecatelja koji je svojim najbržim točnim odgovorom izborio pravo sudjelovanja u glavnoj igri.


Petero ostalih natjecatelja ostaje sjediti na svojim mjestima u studiju, a pobjednik igre “Najbrži prst” na poziv voditelja ulazi u arenu. Nakon rukovanja, voditelj će natjecatelja uputiti na njegovu poziciju za glavnu igru, smještenu u sredini arene nasuprot jednakoj voditeljevoj poziciji.


Ako nitko od šestero natjecatelja u predviđenom vremenu ne odgovori točno na pitanje u igri “Najbrži prst”, voditelj će to konstatirati i zamoliti novo pitanje sve dok ne dobijemo pobjednika u igri “Najbrži prst”.


 1. Opis glavne igre

U glavnoj igri voditelj “Milijunaša” postavlja natjecatelju – pobjedniku izborne igre “Najbrži prst” – ukupno mogućih 15 (petnaest) pitanja. Uz svako pitanje, od 1. do 15., ponuđena su četiri moguća odgovora i natjecatelj se mora odlučiti za jedan odgovor koji smatra točnim. U slučaju da natjecatelj točno odgovori na pojedino postavljeno pitanje ima pravo odgovarati na sljedeće pitanje. Vrijednost osvojenog iznosa uvećava se za svaki sljedeći točan odgovor.


Lista 15 pitanja s pripadajućim vrijednostima u kunama:


 1. pitanje: 100 kuna
 2. pitanje: 200 kuna
 3. pitanje: 300 kuna
 4. pitanje: 500 kuna
 5. pitanje 1. 000 kuna

---------------------------------------- (prvi prag)

 1. pitanje: 2. 000 kuna
 2. pitanje: 4.000 kuna
 3. pitanje: 8.000 kuna
 4. pitanje 16.000 kuna
 5. pitanje: 32.000 kuna

----------------------------------------- (drugi prag)

 1. pitanje: 64.000 kuna
 2. pitanje: 125.000 kuna
 3. pitanje: 250.000 kuna
 4. pitanje: 500.000 kuna
 5. pitanje: 1, 000.000 kuna (KRAJ IGRE)

Voditelj natjecatelju postavlja pitanja redom, od rednog broja 1 do rednog broja 15. Ako natjecatelj točno odgovori na 1. pitanje, osvaja 100 kuna i voditelj mu postavlja 2. pitanje. Točan odgovor na 2. pitanje donosi mu 200 kuna, na 3. pitanje 300 kuna i tako dalje redom. Natjecatelj na svako sljedeće pitanje odgovara samo u slučaju da je na prethodno pitanje ponudio točan odgovor, što znači da se u glavnoj igri natječe sve dok daje točne odgovore. Kad ponudi netočan odgovor, natjecatelj napušta igru. Važno je napomenuti da vrijeme za davanje odgovora u kvizu “Milijunaš” nije ograničeno.


Tijekom odgovaranja postoje dva praga: prvi je prag na 5. pitanju, koje u slučaju točnog odgovora natjecatelju donosi 1.000 kuna; a drugi je na 10. pitanju koje u slučaju točnog odgovora natjecatelju donosi 32.000 kuna. Kad natjecatelj tijekom odgovaranja prvi put ponudi netočan odgovor, eliminiran je iz daljnjeg natjecanja, ali nije svejedno u kojem je trenutku pogriješio.


Naime, ako je netočan odgovor ponudio tijekom odgovaranja od 1. do 5. pitanja bit će eliminiran iz daljnjeg natjecanja s 0 (nula) osvojenih kuna bez obzira na kojem je pitanju od 1. do 5. ponudio netočan odgovor. Ako je prvi netočan odgovor ponudio između 6. i 10. pitanja, nakon što je prošao prvi prag (5. pitanje), bit će eliminiran iz daljnjeg natjecanja s osvojenim iznosom vrijednosti prvog praga, dakle s 1.000 kuna, bez obzira na kojem je pitanju od 6. do 10. ponudio netočan odgovor.


Ako je prvi netočan odgovor ponudio u fazi odgovaranja na pitanja od rednog broja 11 do rednog broja 15, dakle nakon što je prošao drugi prag (10. pitanje), natjecatelj će napustiti igru s osvojenim iznosom vrijednosti drugoga praga (s 32.000 kuna), bez obzira na kojem je pitanju od 11. do 15. ponudio netočan odgovor.


Naravno, natjecatelj može odustati od daljnje igre u bilo kojem trenutku i to nakon što je vidio sljedeće pitanje. U tom slučaju napušta igru s iznosom koji je osvojio točnim odgovorom na posljednje odigrano pitanje. Npr., natjecatelj je ponudio točne odgovore na pitanja od 1. do 8., što znači da je osvojio 8.000 kuna. Nakon toga pogleda 9. pitanje, vrijedno 16.000 kuna, zaključi da ne zna točan odgovor i odluči da neće riskirati pogađanjem (ako pogriješi, osvojit će samo 1.000 kuna – vrijednost prvog praga – dakle, gubi 7.000 kuna, jer dotad ima ukupno osvojenih 8.000 kuna). O odluci o napuštanju igre obavijestit će voditelja i u navedenom slučaju kući otići s osvojenih 8.000 kuna.


* * * * * * * *


Svaki natjecatelj u glavnoj igri ima tri džokera: džoker “POLA-POLA” (“50:50”), džoker “PITAJ PUBLIKU” i džoker “ZOVI!”. Svaki se džoker tijekom glavne igre može koristiti samo jedanput. Natjecatelji potpuno slobodno odlučuju o korištenju svojih džokera pa na jednom pitanju mogu iskoristiti jednog, dva ili sva tri džokera. Redakcija zadržava pravo da u bilo kojem trenutku u sezoni uvede bilo koji novi džoker umjesto jednog od navedenih džokera. U tom slučaju Redakcija ima i obvezu da taj novi džoker na vrijeme provede i objasni u Pravilima i propozicijama kviza. Bilo kako bilo, natjecateljima će na raspolaganju uvijek biti samo tri džokera.


Slijedom navedenoga, zbog pandemije koronavirusa i usklađivanja s mjerama Nacionalnog stožera, umjesto džokera Pitaj publiku u snimanjima od svibnja 2020. uvodi se novi džoker - Tri znalca - koji natjecatelji kao pomoć također mogu koristiti na bilo kojem pitanju. Aktiviranjem tog džokera natjecatelj se o točnom odgovoru može savjetovati s jednim od triju znalaca u studiju.


Opis džokera “POLA-POLA” (“50:50”): 


Ako natjecatelj želi iskoristiti džoker “pola-pola”, i zatraži to od voditelja, dva će se odgovora od četiri ponuđena odgovora na pitanje izbrisati i ostaviti natjecatelju izbor između samo dva odgovora: jednog točnog i jednog netočnog.


Opis džokera “PITAJ PUBLIKU”: 


Svatko od publike u studiju ima uređaj za glasovanje s četiri tipke obilježene slovima a, b, c, i d. Ako natjecatelj želi saznati mišljenje publike o točnom odgovoru, zatražit će to od voditelja. Voditelj će objaviti da se traži mišljenje publike, ponovno će pročitati pitanje i moguće odgovore i zamoliti svu publiku u studiju da, unutar 15 sekundi od njegova znaka, glasuje za odgovor pritiskom tipke sa slovom iza kojega se, prema njihovu mišljenju, krije točan odgovor. Bez obzira na to koliko pojedinaca u publici pritisne svoj izbor točnog odgovora (neki svoj glas ne prijave na vrijeme!), računalo na koje su spojeni svi uređaji za glasovanje publike prikazat će rezultat glasovanja kao postotak odgovora onih koji su prijavili svoj glas. Voditelj će pročitati dobivene postotke za svaki pojedini odgovor, a natjecatelj će nakon toga sam odlučiti koji od ponuđena četiri odgovora smatra točnim.


Opis džokera “ZOVI!”:


Natjecatelj može telefonom razgovarati s jednom od 3 (tri) ranije dogovorene osobe i pitati ih za savjet o točnom odgovoru na pitanje. Osoba s telefona pitanje ne zna unaprijed i, nakon što voditelj uspostavi vezu i da znak za početak komunikacije, natjecatelj mora u 25 (dvadeset i pet) sekundi toj osobi pročitati pitanje s ponuđenim odgovorima i saznati koji odgovor nazvana osoba smatra točnim. Tijek vremena od 25 sekundi jasno se vidi na zaslonu. Po isteku dvadeset i pete sekunde linija se automatski prekida. Prekid linije označen je pripadajućim zvučnim signalom.


Ako u 25 sekundi natjecatelj dobije odgovor u koji džoker zovi nije siguran, natjecatelj može i dalje razmišljati dok se ne odluči za konačan odgovor. Isto tako, ako ne želi riskirati, može donijeti odluku o prestanku daljnjeg natjecanja.


Kad natjecatelj donese odluku o prestanku daljnjeg natjecanja na njegovu će natjecateljsku poziciju u glavnoj igri doći novi natjecatelj, i to onaj koji pobijedi u novoj izbornoj igri “Najbrži prst”.


Ako vrijeme predviđeno za natjecanje istekne dok natjecatelj u glavnoj igri još uspješno igra, što označuje jasan zvučni signal za završetak emisije, voditelj će tog natjecatelja pozvati da se vrati u sljedeću emisiju i nastavi igrati ondje gdje je stao (kod rednog broja pitanja do kojeg je stigao) i to sve dok daje točne odgovore, odnosno, sve dok ne odluči odustati od daljnje igre.


U sljedećoj će emisiji u studiju, uz natjecatelja koji nastavlja igru započetu u prethodnoj emisiji, biti i šestero novih natjecatelja. Za svaku se emisiju mora uvijek izabrati šest novih natjecatelja!


 III. IZBOR NATJECATELJA

 1. POSTUPAK PRIJAVE

Natjecatelji se za kviz “Milijunaš” prijavljuju posebnim obrascima dostupnim na internetskoj stranici: milijunas.hrt.hr.


Obrasci sadržavaju:

 • uvodni tekst s odredbama PRAVA SUDJELOVANJA,
 • UPITNIK ZA PRIJAVU,
 • upute za rješavanje TESTA ZNANJA,
 • TEST ZNANJA.

Potencijalni natjecatelji moći će pristupiti TESTU ZNANJA tek nakon što u cijelosti ispune UPITNIK ZA PRIJAVU.


TEST ZNANJA sastoji se od 15 pitanja općeg znanja, ponuđenih u formi višestrukog izbora: uz svako su pitanje ponuđena 4 odgovora od kojih je samo jedan točan.


Primjeri pitanja:

 • Čiji su kipovi „posijani“ od umjetnikova rodnog Klanjca, preko Ženeve i New Yorka, do Addis Abebe?
  1. Augustinčićevi
  2. Bakićevi
  3. Džamonjini
  4. Meštovićevi

ili

 • Koju vrstu frizure nosi „neodoljivi“ animirani zavodnik Johnny Bravo?
 1. fudbalerku
 2. irokezu
 3. kokoticu
 4. mikrofonku

ili

 • Koje more nije na Zemlji?
  1. Bismarckovo
  2. Humboldtovo
  3. Rossovo
  4. Amundsenovo

Ili

 • Kolika je veličina svakog od osam kutova pravilnog osmerokuta?
 1. 60 stupnjeva
 2. 72 stupnja
 3. 108 stupnjeva
 4. 135 stupnjeva


Svaki potencijalni natjecatelj slučajnim odabirom dobiva 'svoj' niz od 15 pitanja.


Odgovori se na predviđen način, opisan u uputama za rješavanje, obilježavaju u testu klikom uz odgovor koji potencijalni natjecatelj smatra točnim.


Na pitanja se odgovara redom: nakon što se odgovori na 1. pitanje, otvorit će se 2. pitanje i tako sve do 15. pitanja.


Tijekom testiranja nije se moguće vratiti na već odgovorena pitanja.


Ukupno vrijeme za odgovaranje jest 150 sekundi. Tijek vremena vidljiv je tijekom testiranja.


Po isteku vremena za odgovaranje od 150 sekundi TEST se automatski prekida.


Testovi se automatski obrađuju i Redakcija će svakoga dana imati ukupan popis prijavljenih i njihovih rezultata.


Najuspješniji prijavljeni potencijalni natjecatelji, oni s najvećim postotkom točno riješenih testova, ući će u uži izbor za natjecanje. Oni će o svom uspjehu biti obaviješteni elektroničkom poštom ili će ih telefonski kontaktirati predstavnica Redakcije i uputiti u daljnji slijed događanja.


Moguće je da će u pojedinim slučajevima Redakcija trebati i neke dodatne podatke ili će htjeti nekoga dodatno testirati. U takvim će slučajevima predstavnica Redakcije izravno telefonski kontaktirati potencijalne natjecatelje. Svi se takvi izravni telefonski kontakti i dogovori uvijek snimaju.


 1. OPĆE ODREDBE IZBORA

Svatko od izabranih natjecatelja i rezervi ima pravo sa sobom dovesti jednu osobu po svom izboru i ta će mu osoba biti pratnja u studiju za vrijeme snimanja.


Svim izabranim natjecateljima, rezervama i njihovoj pratnji (uvijek samo jedna osoba), koji nisu iz Zagrebačke županije, HRT će nadoknaditi putne troškove (vlak, autobus, automobil, a onima iz Dubrovačko-neretvanske županije i zrakoplov), kao i troškove smještaja u hotelu koji odredi Redakcija.


Važno je napomenuti da svi natjecatelji i njihova pratnja izvan Zagrebačke županije sami plaćaju putne troškove i troškove hotela, a HRT takve troškove, temeljem odgovarajućih službenih računa, odnosno službenih potvrda o cijeni, u cijelosti isplaćuje/nadoknađuje tim natjecateljima i njihovoj pratnji i to isključivo na njihov osobni žiroračun, otvoren u nekoj od banaka u Republici Hrvatskoj.


* * * * * * * *


Svakog izabranog natjecatelja član operativnog selekcijskog tima zamolit će da razmisli o svojim kandidatima za džoker “ZOVI!” (vidi poglavlje PRAVILA IGRE). Svaki natjecatelj može imati do 3 (tri) takva kandidata. Natjecateljima se sugerira da svoje “ZOVI!” džoker prijatelje izaberu prema njihovim raznovrsnim interesima i znanjima.


Preporuka je da se “ZOVI!” džoker prijatelji po mogućnosti zovu na standardne telefonske aparate, a ne na mobitele. Član selekcijskog tima Redakcije svakako će, u dogovoru s natjecateljem, kontaktirati sve predložene “ZOVI!” džoker prijatelje i objasniti im vrijeme i način njihove eventualne pomoći pojedinom natjecatelju.


Na dan snimanja pojedine emisije svi će se pozvani natjecatelji i rezerve, zajedno s pratnjom koja će im biti u studiju za vrijeme snimanja, u određeno vrijeme okupiti na dogovorenom mjestu. Svi natjecatelji i rezerve dužni su doći u točno utvrđeno vrijeme. Svi sa sobom obavezno moraju imati svoje osobne iskaznice temeljem kojih se vrši konačna provjera podataka koje su dali tijekom prethodnog postupka prijave. Ako se utvrdi da je potencijalni natjecatelj dao nepotpune ili netočne podatke (državljanstvo, starost, rodbinske veze, krivično gonjenje itd.), Redakcija takvog natjecatelja odmah diskvalificira iz programa pa se takvom se natjecatelju i njegovoj pratnji ne nadoknađuju troškovi putovanja i smještaja. Na mjesto takvog natjecatelja doći će jedan od rezervnih natjecatelja i njegova pratnja.


Svi izabrani natjecatelji i rezerve dužni su dati pismene izjave da su im poznata Pravila i propozicije kviza “Milijunaš” i da će ih se tijekom natjecanja u potpunosti pridržavati. Pismene su izjave unaprijed sročene na posebnom obrascu koji svaki od natjecatelja ispunjava i osobno potpisuje.


I na sam dan snimanja Redakcija može donijeti odluku o diskvalifikaciji pojedinog natjecatelja ako se utvrdi da se natjecatelj, iako je potpisao pismenu izjavu o poznavanju i prihvaćanju Pravila i propozicija, ponaša neprikladno, tj., iako nema diskriminacije ni po kojoj osnovi, ova odredba omogućava da se udalji natjecatelj koji je pod utjecajem alkohola, droge, ili je prost.


Ako Redakcija donese odluku o diskvalifikaciji ili udaljavanju pojedinog natjecatelja, na njegovo će mjesto doći jedan od prethodno izabranih ili prisutnih rezervnih natjecatelja. Odluku o tome tko će od rezervnih natjecatelja zamijeniti udaljenog ili diskvalificiranog natjecatelja donosi Redakcija.


U svim situacijama tijekom izbora i pripreme za natjecanje odluke redakcije uvijek su meritorne!


 1. NAGRADE

Sve se nagrade osvojene u kvizu znanja “Milijunaš” pojedinačno isplaćuju natjecateljima isključivo putem njihovog osobnog žiroračuna otvorenog u nekoj od banaka u Republici Hrvatskoj.


Sve nagrade osvojene u kvizu znanja “Milijunaš”, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak (N.N. 115/2016., 106/2018., odredba članka 8., stavka 2., točke 6.) nisu oporezive porezom na dohodak i natjecateljima se isplaćuju u punom iznosu osvojenog.


Hrvatska radiotelevizija kao organizator natjecanja u kvizu znanja “Milijunaš” obvezuje se osvojene nagrade isplatiti na osobni žiroračun natjecatelja u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana emitiranja emisije u kojoj je natjecatelj nagradu osvojio.


Hrvatska radiotelevizija se također obvezuje svim osvajačima nagrada u kvizu znanja “Milijunaš” dostaviti potvrdu o neoporezivanju porezom na dohodak osvojenih nagrada, u skladu s gore navedenim odredbama Zakona o porezu na dohodak.


Ako se citirane odredbe Zakona o porezu na dohodak budu mijenjale, Hrvatska radiotelevizija o tome će na vrijeme obavijestiti natjecatelje kojima će se osvojene nagrade isplatiti prema takvim novim promijenjenim odredbama.


 1. ZAVRŠNE ODREDBE:


Budući da su svi pozvani natjecatelji i rezerve za natjecanje u “Milijunašu” dužni dati pismene izjave o poznavanju Pravila i propozicija kviza kojih će se, pod moralnom i materijalnom odgovornošću, u potpunosti pridržavati, Redakcija unaprijed upozorava natjecatelje da tijekom održavanja probe za snimanje pojedine emisije u cijelosti razjasne i raščiste sva svoja dvoumljenja u vezi s primjenom ovih Pravila i propozicija.


Ako tijekom snimanja emisije ipak netko od natjecatelja bude smatrao da se nešto nije dogodilo u skladu s odredbama ovih Pravila i propozicija, ili bude smatrao da je na bilo koji način oštećen zbog nepoštivanja njihovih odredbi, dužan je odmah, na licu mjesta, reagirati i zatražiti objašnjenje ili intervenciju Redakcije i voditelja, jer će se u protivnom smatrati da natjecatelj nema nikakvih primjedbi na regularnost natjecanja.


Dogode li se tijekom snimanja tehnički problemi i nedostaci bilo koje prirode više sile, koji onemogućavaju odvijanje igre prema ovim Pravilima i propozicijama, unaprijed se utvrđuje nadležnost Redakcije da odluči o načinu rješavanja problema.


Pošto se takvi nedostaci/problemi utvrde i otklone, Redakcija na licu mjesta može donijeti odluku da se snimanje nastavi od mjesta gdje se sa snimanjem stalo. Isto tako, može donijeti odluku o poništenju dijela snimanja i vraćanju natjecanja korak unatrag pa čak i odluku o kretanju ispočetka s novim zadacima.


Natjecanje se nakon toga dalje nastavlja prema istim Pravilima i propozicijama.


U svim eventualnim spornim situacijama tijekom igranja (snimanja emisije) odluke Redakcije uvijek su meritorne!


Zagreb, srpanj 2019.

Glavni ravnatelj HRT-a:

Kazimir Bačić